R404Aselect
kWselect
+/-select
%
°C
°C
°C ΔT=°C
Sselect
Kondenser Kapasitesi
 kW
Kompresör - Rakım
Hermetik - Yarı Hermetikselect
Rakım metre
Ürün Tipi
Getirilen Ürün Sayısı:
Akışkan

R404A
△T = 15 C
Kapasite
Kondenser Kapasitesi
kWselect
Tolerans
+/-select
%
Ürün Tipi
Sselect
Getirilen Ürün Sayısı: